top of page

Author/s: S. Gouws, M. Lätti, N Rousseau, H. Schoeman

Afrikaans sonder grense Eerste addisionele taal is noukeurig gestruktureer en geskryf om aan al die vereistes van die nasionale Kurrikulum- en Assesseringbeleidsverklaring (KABV) te voldoen.

Features:

  • Die kursus neem jou kwartaal-vir-kwartaal deur die kurrikuluminhoud en poog om by die behoeftes in jou klaskamer aan te pas.
  • Die lesreekse is rondom 'n verskeidenheid interessante leestekste soos gedigte, kortverhale, koerantberigte, advertensies, tydskrifartikels, strokiesverhale, dialoe, prente en foto's opgebou, om 'n verskeidenheid taalgebruike te illustreer en die leerder se verbeelding voortdurend te prikkel.
  • Sterk klem word op luister en praat, leesvaardighede en skryfontwikkeling geplaas om aan te pas by die tydstoekenning per taalvaardigheid.
  • Die leerderboek sluit af met 'n taalafdeling met taalreels, voorbeelde en oefeninge vir vaslegging, asook 'n voorbeeldvraestel.

Afrikaans Sonder Grense: Grade 1: Leerdersboek

SKU: 97806361285900
R189,00 Regular Price
R160,65Sale Price
  • Our returns policy for book purchases allows customers to cancel their orders for a full refund before the order is placed. Once the books are received, orders may be refunded in the form of store credit, provided the books are in mint condition. We kindly ask customers to inspect the received books promptly and contact our customer service within the specified timeframe for any concerns. This policy aims to ensure customer satisfaction and a hassle-free experience with our book purchases.

bottom of page